A study from the Bible.

हाम्रो आत्मिक आमा (गला ४ः२०-३१)

२०. अहिले म तिमीहरुसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुनेथियो, किनकी तिमीहरुका विषयमा म अन्योलमा परेको छु ।तिनीहरुसँग रहेर असल प्रकारले कुरा गर्ने उत्कट चाहना पावलसँग थियो ।…

0 Comments

धर्मीचाँहि आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ

११. परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ किनभने “धर्मीचाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ ।” सन १४८३ मा जर्मनीको आइसलबेन सहरमा एक गरीब परिवारमा मार्टिन भन्ने व्यक्तिको…

0 Comments

किन पावलले पत्रुसको विरोध गरे (गलाती २ः११-२१)

११. तर जब केफास एन्टिओखियामा आए, तब मैले उनलाई खुल्लामखुल्ला विरोध गरें । किनकी उनी दोषी दिए ।प्रेरित पत्रुसलाई धेरै यहूदीहरुले प्रमुख प्रेरितको रुपमा मान्ने गर्छन् । यस पदले देखाउछ…

0 Comments

यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गर (भजन १२२)

१. जब तिनीहरुले मलाई भने, “परमप्रभुको भवनमा जाओ,” तब म आनन्दित भएँ ।यरुशलेममा आराधना गर्न जाने विषयमा दाऊद अन्यन्तै आनन्दित भएको छ । यो उनको निम्ति कुनै दैनिकी वा बाध्यता…

0 Comments

पावलको प्रेरितिय अधिकार (गलाती १ः१-५)

१. पावल ख्रीष्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरुहरुबाट होइन, तर येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर पिता, जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँबाट पठाइएको हुँ, सुरुका दुई अध्यायहरुमा “सुसमाचार” महत्वपूर्ण शब्द हो जुन…

0 Comments

ख्रीष्टको महिमामय राज्य (भजन ७२)

भजनसंग्रह ७२ यो खण्ड भजनसंग्रहको दोस्रो खण्डको अन्तिम अध्याय हो । यहाँ १९ पदमा आमेन शब्दमा समापन भएको छ । यस भजन पनि ख्रीष्ट–केन्द्रित भजन हो जसले मसिहको राज्यको विषयमा…

0 Comments

इस्राएलीहरुबाट हामी के सिक्न सक्छौँ ? (यहूदा ५)

५. तिमीहरुले यी सब कुरा एक पल्ट जानेकै थियौ, तापनि अहिले म तिमीहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कि मिश्रदेशबाट बचाएर ल्याइएका मानिसहरुमध्ये विश्वास नगर्नेलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट पार्नुभयो ।यस्तो होइन कि…

0 Comments