davide-cantelli-H3giJcTw__w-unsplash

परमेश्वरको परिभाषा र अस्तित्व – भाग १

आजभोली “परमेश्वर” शब्दको प्रयोग धेरै प्रकारले गलत अर्थमा भएको छ । ईसाई जगतमा परमेश्वर शब्द सही ढङ्गमा बुझ्न आवश्यक छ । यस शब्दको केही बेठीक बुझाईहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न कोसिस गरिएको छ ।दार्शनिक र ईश्वरशास्त्रीहरुले आ–आफ्नै विचारअनुसार परमेश्वरलाई व्याख्या ...

spring-fed-images-QOP9OW7h8wQ-unsplash

अन्य देवी–देवताहरु – बाल

पुरानो करारमा इस्राएलीहरुलाई केवल एक परमेश्वरको मात्र आराधना गर्न आज्ञा गरिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो भनी सोध्दा येशूले भन्नुभयो, “हे ईस्राएल, सुन, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर ...