ABOUT

Hey There,
A Good News of Salvation,
We All Need.

Before anything, let me explain the first thing that the world needs. 

The gospel is the good news that, though sinful and imperfect, all people can be forgiven, restored and accepted by God through faith in Jesus.

 In the beginning of history, God created the heavens and the earth. Everything God created was absolutely perfect. The world was initially good and perfect but started to decay due to sin. Today there is corruption and sin in the world beacuse of sin. To sin is to violate God’s commands in our thoughts, will or actions. It is written in the Bible that “all have sinned and fall short of the glory of God…” (Romans 3:23 NKJV). Due to sin human beings cannot experience eternity with God. We are accountable for our actions, the penalty of which is death. 

But there is a good news. Because God is not only just but also loving, He accomplished rescue for you! God came to earth as the man Jesus Christ.He lived a perfect life for you, died in your place for your sins on the cross, and rose again from the dead. He has promised to forgive the past, present, and future sins of all who trust in Him.He will chose to see only the righteousness of God when He looks at you for the rest of your life, in your best and worst moments, if you will ask Jesus Christ to forgive you and make you His own. How is this possible? Because, as Paul wrote in 2 Corinthians 5:21, “God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ.” (NLT)

joel-muniz-XqXJJhK-c08-unsplash

किन येशूलाई चिन्न आवश्यक छ ?

 

हामीलाई थाहा छ कि यस संसार पापमय छ । कसैले हामीलाई पाप के हो भनी सिकाइराख्नुपर्दैन किनकी हामी सबैले पाप गरेका छौँ । तर हाम्रो लागि एक असल समाचार अर्थात् सुसमाचार पनि छ । बाइबालमा भनिएको छ “ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो । उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो” (१ कोर १५ः४) । येशू जीवित हुनुभएपछि धेरैकहाँ देखा पर्नुभयो । उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ । (१ कोर. १५ः४–८) । तर यति मात्र नभएर उहाँ फेरी यस पृथ्वीमा आउदै हुनुहुन्छ । “तब अन्त्य आउनेछ, जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अख्तियार र शक्ति नष्ट पारेर परमेश्वर, अर्थात््् पितालाई राज्य सुम्पिदिनुहुनेछ । “(१ कोर. १५ः२५–२६) ।

यदि हामीले यो कुरा विश्वास गर्न सकेनौ भने हामी पापमा नै मर्नेछौँ र हाम्रो उद्वार हुन सक्दैन । येशू आउनुभएको कारण यही हो कि हामीले उहाँलाई चिन्न र विश्वास गर्न सर्कौ । किनभने एक दिन संसार र ससांरमा भएको सबै कुरा टलेर जानेछ र हामीले परमेश्वरको सामु लेखा दिनुपर्नेछ । “किनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकहरु अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् । अनि हाम्रोचाहिँ परिवर्तन हुनेछ । किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ ।” (१ कोर. १५ः५१–५७) ।

परमेश्वर मानिसलाई प्रेम गर्नुभएकै कारण क्रूसमा मर्नुभयो । “आफ्ना मित्रहरुका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठूलो प्रेम अरु कसैको हुँदैन” (यूह १५ः१३) । उहाँले हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा जान्नुहुन्छ र कोही पनि नष्ट भएको चाहनुहुन्न । त्यसैले आज परमेश्वरको प्रेमको कारण येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँमा धर्मी हुने अवसर दिनुभएको छ । “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ । जसले पुत्रको आज्ञापालन गर्दैन, त्यसले जीवन देख्दैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमा रहिरहन्छ” (यूह ३ः३६) । येशूमाथी विश्वास गर्नु एकमात्र विकल्प हो । किनकी स्वर्गमुनि अर्को कुनै बाटो पनि छैन र कुनै अर्को नाम नै छैन ।

आज मानिसको मृत्यु कुनै पनि समयमा हुनसक्छ । शरीर र अनन्तता एक क्षणले मात्र अलग छ । दुर्घटना, अप्रत्याशित घटना, शारीरिक अस्वस्थ, वा कुनैपनि कुराले हाम्रो अनन्त जीवनलाई तय गर्छ । त्यसैले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न तपाईलाई ‘बोलावट’ छ । मृत्युपछी हामी कहाँ हुन्छौ भनी निश्चयता हामीमा हुनुपर्छ । “मलाई ‘प्रभु, प्रभु’ भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछैनन् । स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ । (मत्ती ७ः२१–२३) ।

परमेश्वरको इच्छा यही हो की हामी सबैले उहाँको पुत्र येशूमाथी विश्वास गरौ र जीवन पाऔँ । आज उहाँले सबैलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ । आज मानिसको सामु मृत्यु वा जीवन रोज्ने चुनाव छ । म चाहन्छु तपाईं जीवन नै रोज्नुहोस् ।