किन पावलले पत्रुसको विरोध गरे (गलाती २ः११-२१)

११. तर जब केफास एन्टिओखियामा आए, तब मैले उनलाई खुल्लामखुल्ला विरोध गरें । किनकी उनी दोषी दिए ।प्रेरित पत्रुसलाई धेरै यहूदीहरुले प्रमुख प्रेरितको रुपमा मान्ने गर्छन् । यस पदले देखाउछ…

0 Comments