अन्यजातिहरुका निम्ति पावलको बोलावट (गलाती २ः १-१०)

पत्रुस लगायत अन्य प्रेरितहरुद्वारा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार विशेष गरी यहूदीहरुमा वृहत रुपमा पैmलिदै गयो । तर विरोध तिव्र हुदै जाँदा फलस्वरुप स्तिफनसलाई ढुङ्गा हानी मारियो (प्रे ७) । त्यसपछि सुसमाचार…

1 Comment

अर्को सुसमाचार कस्तो हुन्छ ? – गलाती १ः६-२१

६. मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरुलाई बोलाउनुहुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरु भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ ।७. वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोहीकोही छन्, जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न…

0 Comments